fundația Institutul pentru Educație

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - www.dppd.ro

dezvoltare profesională pentru cadre didactice

 

Formare continuă

Cursuri online și dezvoltare profesională continuă pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar: iTeach
 

Cursuri online/ față-în-față și parcursuri personalizate de dezvoltare profesională pentru cadre didactice din învățământul superior: Academia Online
 

* Pentru informații despre programele de formare în derulare în acest moment, contactați personalul fundației Institutul pentru Educație: office@iEdu.ro
 

Resurse educaționale deschise: digitaledu.ro
 


Formare inițială

Pentru informații privind programul de pregătire inițială (pre-service) pentru profesia didactică, organizat de departamentele pentru pregătirea personalului didactic (DPPD) din instituțiile de învățământ superior, accesați:

  • Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Departamentul pentru Formarea Profesorilor: fpse.unibuc.ro
  • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: psih.uaic.ro/organizare/dppd/
  • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: dppd.ubbcluj.ro
  • Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: dppd.uvt.ro
  • Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: politice.ro/ro/dppd/formare-initiala
  • Universitatea Politehnica din București, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane: dppd.upb.ro/

Alte resurse

Ministerul Educatiei: Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (2022)

Educatia-Digitala.ro: Cadrul de competențe digitale pentru profesorii din învățământul superior (DigCompEdu)

Educatia-Digitala.ro: Cadrul de competențe digitale pentru profesorii din învățământul preuniversitar (DigCompEdu) - integrat în legislația românească prin Ordinul ministrului educației 4150/ 29 iunie 2022 pentru aprobarea cadrului de competențe digitale al profesionistului din educație

 


2009-2023 | IEdu | Institutul pentru Educație, România

office@iEdu.ro | +40 722 458 000