INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Biologie - www.dppd.ro/biologie

Anul III, semestrul I (1C+1S)

 

Fișa disciplinei

Avizier virtual (padlet)

Motto (voki)

Activități online

Contact: olimpius.istrate@unibuc.ro / 0722.458.000

Biologie generală și Ecologie

Activitatea 1: 16 octombrie, 16-18, link: https://meet.google.com/rdp-mzdv-xrz
 
Activitatea 2: 30 octombrie, 16-18, link: https://meet.google.com/rdp-mzdv-xrz
 
Activitatea 3: 13 noiembrie, 16-18, link: https://meet.google.com/rdp-mzdv-xrz
 
Activitatea 4: 27 noiembrie, 16-18, link: https://meet.google.com/rdp-mzdv-xrz
 
Activitatea 5: 11 decembrie, 16-18, link: https://meet.google.com/rdp-mzdv-xrz
 
Activitatea 6: 15 ianuarie, 16-18, link: https://meet.google.com/rdp-mzdv-xrz
 

Biologie experimentală și Biochimie

Activitatea 1: 16 octombrie, 18-20, link: https://meet.google.com/oms-uzjc-qht
 
Activitatea 2: 30 octombrie, 18-20, link: https://meet.google.com/oms-uzjc-qht
 
Activitatea 3: 13 noiembrie, 18-20, link: https://meet.google.com/oms-uzjc-qht
 
Activitatea 4: 27 noiembrie, 18-20, link: https://meet.google.com/oms-uzjc-qht
 
Activitatea 5: 11 decembrie, 18-20, link: https://meet.google.com/oms-uzjc-qht
 
Activitatea 6: 15 ianuarie, 18-20, link: https://meet.google.com/oms-uzjc-qht
 

Resurse / lecturi

(Unitatea 1) Contextul introducerii noilor tehnologii în educaţia secolului XXI (pdf)
 
(Unitatea 2) Impactul noilor tehnologii în educaţie (pdf). Materialul sursă: Efecte și rezultate ale utilizării TIC în educație. Suport vizual prezi: Efecte și rezultate...
 
(Unitatea 3) Aplicații online. Exemple (într-o pagină Symbaloo)
 
(Unitatea 4) ...

Teme pentru evaluare

[NOTARE: Fiecărei teme îi sunt alocate 3 puncte. Participare: 2 puncte. Din oficiu: 2 puncte.]

(Tema 1) Creaţi o sarcină de lucru pentru elevi, la disciplina dvs. (pe care o puteți preda), pentru rezolvarea căreia aceştia să utilizeze noile tehnologii.
Includeți și obiectivele operaționale pentru această activitate a elevilor, eventual utilizând programa școlară pentru disciplina aleasă și pentru nivelul de învățământ corespunzător.
Descrieţi, pe scurt, modul în care vă aşteptaţi ca elevii să rezolve sarcina de lucru.

Exemple de aplicatii online care pot fi utilizate
Formularea obiectivelor operaționale. Verbe.

Tema 1 se înscrie în formularul de la adresa digitaledu.ro/student.

(Tema 2) ...


Situaţie I.A.C.

Facultatea de ... .

EXAMEN - ÎN PRESESIUNE: Colocviul cursului IAC are loc pe ..., ora ..., în amf. ...
La colocviu participă studenții care nu pot să trimită temele online, care doresc o notă mai mare sau care doresc analiza temelor realizate și trimise.
Examenul constă într-o prezentare a valențelor noilor tehnologii în educație - de exemplu: avantaje, valoare adăugată (la nivel de sistem de educație, instituție, cadre didactice, elevi), limite și precauții, exemple de utilizare.

 

Examenul de absolvire al modulului pedagogic

Pentru finalizarea modulului pedagogic, studentii anului III vor depune la secretariatul DPPD un potofoliu didactic. Mai multe informatii: dppd.ro/ghid

Alte resurse

Ministerul Educatiei: Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (2020)
 
I. Neacsu (2014). Ghid metodologic pentru elaborarea lucrărilor de licentă si disertatie. Bucuresti: Universitatea din Bucuresti.