INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Facultatea de Biologie - www.dppd.ro/biologie

Anul III, semestrul I (1C+1S)

 

EXAMEN - ÎN PRESESIUNE: Colocviul cursului IAC are loc pe 15 ianuarie, ora 16 și ora 18, link la întâlnirile online: https://meet.google.com/yah-huin-cpy
La colocviu (examen) participă studenții care nu pot să trimită temele online, care doresc o notă mai mare sau care doresc analiza temelor realizate și trimise (feedback).
Examenul constă într-o prezentare de maxim 5 minute a valențelor noilor tehnologii în educație - de exemplu: avantaje, valoare adăugată (la nivel de sistem de educație, instituție, cadre didactice, elevi), implicații pentru procesul de educație, limite și precauții. Poate fi susținută cu suport vizual. După fiecare prezentare, se alocă alte 5 minute pentru a răspunde la întrebări pe tema prezentată.
Pentru feedback pe teme, regăsiți mesajul care v-a parvenit la înscrierea temei 1 sau/ și țineți la îndemână suportul vizual trimis ca tema 2, pentru share-screen și analiză.

Temele (inclusiv cele refăcute, pentru o notă mai mare) se mai pot trimite până cel târziu 7 februarie (inclusiv).

 

Examenul de absolvire al modulului pedagogic

Pentru finalizarea modulului pedagogic, studentii anului III vor depune la secretariatul DPPD un potofoliu didactic. Mai multe informatii: dppd.ro/ghid

Alte resurse

Ministerul Educatiei: Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (2020)
 
I. Neacsu (2014). Ghid metodologic pentru elaborarea lucrărilor de licentă si disertatie. Bucuresti: Universitatea din Bucuresti
 
Resurse educaționale deschise